Respect voor het milieu

Met een team van deskundigen wordt de toe te passen milieuwetgeving nauwlettend opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. We helpen onze klanten bij te dragen aan de sorteerverplichting om de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden te houden.

We beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem als inzamelaar en afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) sinds 2015 volgens de nieuwe bepalingen in de vlarem.

 

VERGUNDE AFVALSTOFFEN

   Niet-gevaarlijke afvalstoffen

 • Ferrometalen : body’s, cabines, heftrucks, brandijzer,…
 • Non-ferrometalen
 • Niet-conforme goederen
 • Voertuigbanden
 • Bouw- en sloopafval
 • Kunststoffen: bumpers,…
 • Houtafval A en B
 • Papier en karton
 • Glas
 • Elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)
 • Huisvuil
 • Groen-/tuinafval
 
 Gevaarlijke afvalstoffen
 • TL buizen
 • Oliefilters
 • Tonerafval
 • Airbags
 • Lege spuitbussen
 • Loodbatterijen
 • Alkali- batterijen
 • Witgoed
 • Afgedankte voertuigen

Oude mazout- en olietanks worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een wettelijk attest van lediging en reiniging.